zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godzinach pracy

Joanna Cieślik

 

 

2

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Magdalena Król

 

Karolina Matuszewska

3

 

3

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Katarzyna Banul-Żyra  

 

Główny Księgowy

Anna Sęk 7

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

14

Pedagog – konsultant d/s wolontariatu

Anna Juklaniuk

14

Pracownicy socjalni

 

 

 

 

 

Zofia Roman

Grzegorz Herubiński

4

4

 

Danuta Sławska

15

 

Paulina Zaborowska

15

 

Anna Kacprzak

15
  Kamila Klimkowska 15
 

Elżbieta Czaplicka

6

 

Ireneusz Bobinski

6
  Anna Brzeźniak 5
  Magdalena Kardaś 5
  Sylwia Perzanowska 5

 

Świadczenia rodzinne

 

Urszula Dąbrowska

 

12

 

Teresa Jaśkiewicz

12
Program Rodzina 500+ Emilia Grędzińska 11
  Anna Banaszek 11

Fundusz alimentacyjny

Alina Kołakowska

12

Świadczenia z pomocy społecznej

Joanna Deptuła

8

Księgowość

Urszula Winnicka

8

 

Agnieszka Wiechowska

8
Inspektor Ochrony Danych

Emilia Grędzińska

iod@mopsprzasnysz.pl

3

Sekretariat

Justyna Kukawka

1
Asystent rodziny

Katarzyna Kuligowska

Magdalena Sachmacińska

10

10

Wydawanie Kart Dużej Rodziny Justyna Kukawka 1

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Krystyna Ziółkowska 10
  Justyna Kawiecka 10

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat