zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godzinach pracy

Joanna Cieślik

 

 

2

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Magdalena Król

 

Karolina Matuszewska

3

 

3

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Katarzyna Banul-Żyra  

 

Główny Księgowy

Anna Sęk 7

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

14

Pedagog – konsultant d/s wolontariatu

Anna Juklaniuk

14

Pracownicy socjalni

 

 

 

 

 

Zofia Roman

Grzegorz Herubiński

4

4

 

Danuta Sławska

15

 

Paulina Zaborowska

15

 

Anna Kacprzak

15
  Kamila Klimkowska 15
 

Elżbieta Czaplicka

6

 

Ireneusz Bobinski

6
  Anna Brzeźniak 5
  Magdalena Kardaś 5
  Sylwia Perzanowska 5

 

Świadczenia rodzinne

 

Urszula Dąbrowska

 

12

 

Teresa Jaśkiewicz

12
Program Rodzina 500+ Emilia Grędzińska 11
  Anna Banaszek 11

Fundusz alimentacyjny

Alina Kołakowska

12

Świadczenia z pomocy społecznej

Joanna Deptuła

8

Księgowość

Urszula Winnicka

8

 

Agnieszka Wiechowska

8
Inspektor Ochrony Danych

Emilia Grędzińska

iod@mopsprzasnysz.pl

3

Sekretariat

Justyna Kukawka

1
Asystent rodziny

Katarzyna Kuligowska

Magdalena Sachmacińska

10

10

Wydawanie Kart Dużej Rodziny Justyna Kukawka 1

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Krystyna Ziółkowska 10
  Justyna Kawiecka 10
Stypendia szkolne Anna Banaszek 11
Dodatki mieszkaniowe Emilia Grędzińska 11

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat