zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godzinach pracy

Joanna Cieślik

 

 

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Magdalena Król

 

Karolina Tomaszewska

44

 

44

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Katarzyna Banul-Żyra  

 

Główny Księgowy

Anna Sęk 49

 

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

95

 

Pedagog – konsultant d/s wolontariatu

 

Anna Juklaniuk

 

95

 

Pracownicy socjalni

 

Katarzyna Przybysz

 

51

 

Zofia Roman

51
 

 

Danuta Szepczyńska

 

45

 

Paulina Zaborowska

45

 

Anna Kacprzak

45
 

 

Elżbieta Czaplicka

 

47

 

Anna Brzeźniak

47
  Ireneusz Bobiński 47
  Magdalena Kardaś 47

 

Świadczenia rodzinne

 

Urszula Dąbrowska

 

46

 

Teresa Jaśkiewicz

46
Program Rodzina 500+ Emilia Grędzińska 46
     
     

 

Fundusz alimentacyjny

 

Alina Kołakowska

 

50

 

Świadczenia z pomocy społecznej

 

Joanna Deptuła

 

50

 

Księgowość

 

Urszula Winnicka

 

49

 

Agnieszka Wiechowska

Anna Banaszek

49
Inspektor Ochrony Danych

Karolina Tomaszewska

iod@mopsprzasnysz.pl

44

Sekretariat

Justyna Kukawka

43
Asystent rodziny

 

Katarzyna Kuligowska

Magdalena Sachmacińska

 
Wydawanie Kart Dużej Rodziny Karolina Tomaszewska 44
Specjalistyczne usługi opiekuńcze Krystyna Ziółkowska  
  Justyna Kawiecka  

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat