zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Ośrodek Pomocy Kryzysowej

 

 

Ośrodek Pomocy Kryzysowej oferuje:

-      terapię indywidualną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

-      grupę psychoedukacyjną dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,

-      grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy w rodzinie,

-      diagnozę sytuacji dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą,

-      poradnictwo: psychologiczne, prawne.

 

Ośrodek Pomocy Kryzysowej umożliwi każdemu zainteresowanemu skorzystanie z porad specjalistów (także telefonicznie):

 
 
 
 
  •   psychologa                                                       – poniedziałek 1600  - 1800
  •   pedagoga                                                        – środa             1700  - 1900
  • prawnika                                                            – środa            1530  - 1630
  • terapeuty ds. uzależnień i przemocy w rodzinie – czwartek      1530  - 1930
  • terapeuty ds. uzależnień i przemocy w rodzinie – piątek          1600  - 1700

 

 

Zapraszamy

 

do Ośrodka Pomocy Kryzysowej w Przasnyszu,

ul. Jana Kilinskiego 2 (parter, pokój nr 10)

lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, pokój nr 1)

telefon  29 752 28 83

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat