zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

”Rodzina wolna od przemocy”

17.11.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu od miesiąca czerwca 2017 roku realizuję projekt p.t.: ”Rodzina wolna od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu dla osób doświadczających przemocy  prowadzona jest indywidualna terapia z psychologiem, terapia grupowa, konsultacje z  prawnikiem, konsultacje terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Realizowany jest również program edukacyjny dla rodzin zagrożonych przemocą. Na potrzeby powyższego projektu została utworzona grupa samopomocowa dla osób doświadczających przemocy. Spotkania grupy samopomocowej odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie. W projekcie została przewidziana również superwizja dla osób pracujących  w grupach roboczych,  która jest doskonałą metodą wsparcia i wzmocnienia pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy.

W ramach projektu zostały zaplanowane szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, których celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniu 7 listopada 2017 roku odbył się wyjazd integracyjny do Warszawy zorganizowany dla osób i członków rodzin biorących udział w projekcje. W wyjeździe uczestniczyły również osoby pracujące na co dzień  z tymi rodzinami. W ramach wspólnego wyjazdu integracyjnego zostało zorganizowane zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starego Miasta oraz wizyta  w Teatrze.


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat