zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na laureatów konkursu WOLONTARIUSZ ROKU 2017

25.01.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu wzorem lat ubiegłych organizuje Konkurs „Wolontariusz Roku” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Przasnysza.  W związku z tym prosimy o zgłaszanie wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do Konkursu „Wolontariusz Roku 2017” i przekazanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej sekretariat@mopsprzasnysz.pl lub osobiście w terminie do 9 lutego 2018 roku do sekretariatu MOPS. Prosimy również o zdjęcie w formie elektronicznej wytypowanego wolontariusza podczas pracy wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku wszystkich osób znajdujących się na zdjęciu (i ich opiekunów prawnych) oraz zgodę autora zdjęcia na jego publikację w celach promocji wolontariatu MOPS w Przasnyszu.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i wzory niezbędnych dokumentów do formalnego zgłoszenia kandydatów podane są w załączniku oraz w zakładce WOLONTARIAT – Konkurs „Wolontariusz Roku”.

Dokumentacja do konkursu "Wolontariusz Roku"

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat