zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Konkurs „Wolontariusz Roku 2017 rozstrzygnięty.

24.04.2018

„Problem polega na tym, żeby wybrać właściwą drogę życia”  Papież  Franciszek

            W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym  odbyła się doroczna Gala Konkursu „Wolontariusz Roku” pod patronatem Burmistrza Przasnysza. Mottem przewodnim tego wydarzenia były słowa Papieża Franciszka: „Problem polega na tym, żeby wybrać właściwą drogę życia”.   Na spotkanie oprócz licznej grupy przasnyskich wolontariuszy przybyli również zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Przasnysza, Pani Wiesława Helwak, Sekretarz Miasta – Pan Jarosław Szmulski, Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, Ks. Kanonik  Romuald Ciesielski, Radny Rady Miejskiej – Pan Piotr Kołakowski, przedstawiciel Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie – Milena Stryjewska, dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół, dyrektorzy i pracownicy instytucji, prezesi fundacji i stowarzyszeń, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisane porozumienia w zakresie współpracy wolontarystycznej.

Uroczystość rozpoczęła Pani Joanna Cieślik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu witając przybyłych  wolontariuszy i zaproszonych gości. Podkreśliła duże zaangażowanie przasnyskich wolontariuszy oraz ich nieoceniony wkład w organizację różnych imprez kulturnych                           i sportowych.

Laureatów konkursu „Wolontariusz Roku” typowały  instytucje,  w  których  wolontariusze  pracowali.  Charakterystyka sylwetek  Laureatów  została  odczytana przez   wolontariuszki: Marlenę Goździewską i Annę Kobylińską. Statuetki i dyplomy Laureatom wręczali Zastępca Burmistrza Przasnysza, Pani Wiesława Helwak oraz Pani Joanna Cieślik, Dyrektor MOPS.

Poniżej wykaz nagrodzonych wolontariuszy:

1.Kinga Przybysz

Mały Wolontariusz Roku 2017

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

2.Łukasz Skotnicki

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

3.Joanna Sylwia Tadrzak

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Miejskiej Biblioteki Publicznej

 im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

4. Karolina Matłoch

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Parafialno- Uczniowskiego  Klubu Sportowego "Emmanuel" w Przasnyszu

5.Jakub Piotr Włodarczyk

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2

 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

6.Maria Jadwiga Wysk

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

7.Igor Wendt

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz „Naszej Szkoły”

Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi

Realizującej Program Rehabilitacji w Przasnyszu

8.Aleksandra Piotrowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Świetlicy „Promyk Jutrzenki”

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

9.Patryk Michalski

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Miejskiego Przedszkola nr 1

im. Marii Kownackiej w Przasnyszu

10.Martyna Mioduszewska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Klubu Sportowego „Drużyna Koszykarzy na Wózkach Black Dragons” w Przasnyszu

11. Julia Milewska

 Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz

 Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

12.Julia Mańkowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

Filii nr 1w Przasnyszu

13.Klaudia Wesołowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Miejskiego Przedszkola nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu

14.Ewelina Achcińska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

Filii nr 2 w Przasnyszu

15. Katarzyna Bukowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Festiwalu Fabryka Światła w Przasnyszu

16. Grzegorz Bojarski

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariusz Federacji Ruch Organizacji

na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

w Przasnyszu

17. Beata Stanisława Kwiatkowska

Wolontariusz Roku 2017

w kategorii: Wolontariat Rodzinny w Przasnyszu

 

Po uroczystym wręczeniu dyplomów i statuetek wolontariuszom, odbył się panel dyskusyjny dotyczący własnych refleksji i doświadczenia związanego z wolontariatem. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Zastępca Burmistrza - Pani Wiesława Helwak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu - Pani Hanna Tomaszewska, koordynator wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 3 -  Pani Lidia Żbikowska – Jeronim,  wieloletnia wolontariuszka -  Pani Urszula Bojarska, przasnyska wolontariuszka, studentka Politechniki Białostockiej -  Pani Natalia Dawidziuk  oraz  była  wolontariuszka a obecnie pracownik Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie Pani Milena Stryjewska. Panel dyskusyjny był poświęcony osobistym doświadczeniom i refleksjom dotyczących wolontariatu. W trakcie dyskusji wybrzmiewało, że wolontariat pozwala  zdobyć bardzo cenne doświadczenie i jednocześnie przekonać się czy kierunek, który obraliśmy jest dla nas rzeczywiście odpowiedni i właściwy.

Na zakończenie spotkania  odbył się koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Przasnyszu.

 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat