zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

18.07.2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Emilia Grędzińska, zamieszkała w Przasnyszu.

 

Uzasadnienie:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja stwierdziła, że Pani Emilia Grędzińska spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na podanym wyżej stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja pozytywnie oceniła przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność prezentacji i posiadaną wiedzę na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór. Posiadana przez Panią Emilię Grędzińską wiedza, umiejętności i doświadczenie zapewnią właściwą realizację zadań.

 

 

/-/ Joanna Cieślik

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat