zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Wypłaty zasiłków w kasie za m-c sierpień 2018r.

16.08.2018

10.08.2018  - wypłata prac społecznie użytecznych

20.08.2018   - wypłata świadczeń wychowawczych 500 +

( I tura od A - K w nazwisku)

- wypłata zasiłków stałych

21.08.2018   - wypłata świadczeń wychowawczych 500 +

(II tura od L - Ż w nazwisku)

27.08.2018  -  wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków

dla opiekunów (I tura od A - Ł   w nazwisku)

-  wypłata  funduszu alimentacyjnego

28.08.2018   - wypłata świadczeń rodzinnych  i zasiłków

dla opiekunów(II tura od M - Ż w nazwisku)

- wypłata zasiłków okresowych i celowych

29.08.2018         - wypłata świadczeń Dobry Start 300+

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat