zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Projekt - Razem do samodzielności

06.09.2018

W dniu 5 września 2018 . Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Razem do Samodzielności”.  Projekt „Razem do samodzielności” realizowany jest przez Fundację eFkropka w ramach zadania publicznego „Wsparcie samodzielności społecznej osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”.  Spotkanie odbyło sięw Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, na które zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji. Powyższy projekt realizowany jest pod patronatem Burmistrza Przasnysza przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do podstawowych założeń projektu należy przede wszystkim  integracja społeczna osób po kryzysach psychicznych, zmniejszenie poziomu autostygmatyzacji wśród osób po kryzysach i wśród członków ich rodzin, zapoznanie z wiedzą na temat zdrowia psychicznego i przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji. Powyższe zadania będą realizowane do 30.11.2020r. W ramach projektu zaplanowano stworzenie grupy  aktywizującej – dla osób po kryzysie psychicznym, grupy  wsparcia  –  dla rodzin osób po kryzysie psychicznym  oraz grupy edukacyjnej – dla profesjonalistów współpracujących na co dzień z osobami po kryzysach psychicznych. Spotkania organizowane w ramach projektu „Razem do samodzielności” będą prowadzone przez osoby z doświadczeniem kryzysu wraz z specjalistą.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany informacji i doświadczeń związanych z pracą na co dzień z tą grupą osóbi lokalnych możliwości dotyczących wsparcia. Nie ulega wątpliwości, że powyższe działania są innowacyjne na terenie miasta Przasnysz ale jednocześnie bardzo ważne a problem wymagający nagłośnienia i odpowiednich działań wspierających.

 Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, osoby po kryzysach psychicznych, ich rodziny i opiekunów zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w celu udzielenia dodatkowych informacji dotyczących udziału w grupach wsparcia. Warto podkreślić, że wszystkie działania realizowane będą w Przasnyszu.


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat