zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Reprezentacja Przasnysza na II Kongresie Zdrowia Psychicznego.

03.06.2019

W dniu 3 czerwca 2019 r 15-osobowa grupa Przasnyszan wzięła udział w II Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie.  Kongres pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy odbył się w Pałacu Kultury i Nauki. Uczestniczyło w nim ponad 1000 osób z całej Polski. Przasnyską grupę tworzyły osoby po kryzysach psychicznych, ich opiekunowie oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaproszenie do uczestnictwa w Kongresie otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej fundacji eFkropka-  organizatora Kongresu, z którą realizujemy również wspólny projekt „Razem do samodzielności”, którego głównym celem jest zapobieganie stygmatyzacji  chorych psychicznie oraz integracja  społeczna osób po kryzysach psychicznych w lokalnej społeczności. W Kongresie uczestniczyło wiele znamienitych osób, m.in. Marek Rymsza -doradca Prezydenta RP, Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, Paweł Rabiej – wiceprezydent Warszawy, Zbigniew Król – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, liczna grupa przedstawicieli środowiska naukowego i medycznego w zakresie psychiatrii.

W trakcie wystąpień wielokrotnie zwracano uwagę na stygmatyzację osób chorych psychicznie, właściwą rolę rodziny i środowiska w procesie zdrowienia jak również na narastający problem pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Omawiano standardy opieki psychiatrycznej, w tym pilotażowo prowadzone centra zdrowia psychicznego. Jedna z sesji poświęcona była społecznemu kontekstowi zdrowia psychicznego, gdzie przede wszystkim omawiano znaczenie pomocy społecznej, zadań i programów, które realizowane są na rzecz osób chorych psychicznie.  Podkreślona została również konieczność współpracy psychiatrii środowiskowej z pomocą społeczną w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Warszawskiej, której treść publikujemy poniżej.

Następnie przeszliśmy  sprzed Pałacu Kultury i Nauki do Sejmu RP w „Marszu o Godność” z hasłami zmian w polskiej psychiatrii. Marsz, którego uczestnicy nieśli żółte tulipany i przypięte żółte wstążeczki, stąd również nazywany Marszem Żółtej Wstążki, zakończył się złożeniem pod Sejmem Deklaracji Warszawskiej, która przekazana zostanie Marszałkowi Sejmu.

Ten długi i bogaty w wydarzenia dzień był dla nas wszystkich doskonałym czasem refleksji nad kondycją polskiego systemu opieki psychiatrycznej i naszej w nim roli, zarówno instytucjonalnej jak i osobistej.

 


 

 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat