zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Bardzo dobra wiadomość!

01.08.2019

Z radością informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie realizacji projektu pt. "Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych." Wniosek złożony został na konkurs Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszony w ramach "Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2019 do 28.02.2021.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 402.025zł i nie wymaga wkładu własnego.

Niebawem nastąpi podpisanie umowy.

 

 


 

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat