zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Inauguracja projektu

31.10.2019

Inauguracja projektu

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu projektu pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”  w dniu  29 października 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami. Głównym celem projektu jest reorganizacja pracy w MOPS w Przasnyszu polegająca na oddzieleniu  zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych.W trakcie realizacji projektu zostaną podjęte działania zmierzające  do podniesienia jakości i efektywności świadczonych usług poprzez zmianę modelu organizacji pracy, przygotowanie pracowników do pracy w nowym modelu oraz nastąpi poprawa jakości warunków pracy w Ośrodku. W trakcie spotkania zostały omówione w sposób szczegółowy fazy oraz harmonogram realizacji projektu. Przed nami wzmożony okres pracy związany z przygotowaniem koniecznych projektów aktów wykonawczych (zarządzeń, regulaminów, zmienionych  zakresów czynności) jak również cykl szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w zakresie zarządzania zmianą. Niewątpliwie ważnym elementem projektu jest możliwość doposażenia stanowisk pracy  w MOPS.  Inauguracyjne spotkanie zostało przeprowadzone przez kierownika projektu PaniąMagdalenę Doberszyc – która posiada wiedzę z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem multidyscyplinarnymi projektami zarówno w instytucjach publicznych jak i przedsiębiorstwach prywatnych,  posiada ponad 17 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze  zarządzania strategicznego,  operacyjnego w tym zasobów ludzkich oraz Pana dr Krzysztofa Kosy – psychologa, coacha, trenera, konsultanta który doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Pan Krzysztof Kosy prowadzi zajęcia seminaryjne dla studentów specjalizacji Psychologia Organizacji i Pracy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Vistula University.

Wartość projektu to kwota 402 025 zł w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat