zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Konferencja

20.11.2019

W dniu 20 listopada 2019 roku w auli Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu odbyła się konferencja pt.: „Problemy psychiczne naszych czasów”.

Konferencja została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, Fundację eFkropka oraz Kongres Zdrowia Psychicznego.
W trakcie konferencji Pani Ewa Brzóska – psychotraumatolog, psycholog w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Instytucje Psychiatrii i Neurologii w Warszawie poruszyła tematykę dotyczącą psychiatrii dzieci i młodzieży.
Kolejnym ważnym punktem konferencji było wystąpienie Pani Marii Szczuki, w którym został poruszony problem samobójstw i ich zapobiegania.
Podczas konferencji mieliśmy również możliwość wysłuchania Pani Dagmary Dulęby-Poluszyńskiej oraz Pana Krzysztofa Rogowskiego, którzy opowiedzieli nam o Centrach Zdrowia Psychicznego gdzie można uzyskać bezpłatną, przystosowaną do potrzeb chorego opiekę środowiskową, która ma w miarę możliwości ograniczyć liczbę hospitalizacji. W trakcie tego wystąpienia usłyszeliśmy również o Asystencie Zdrowienia jako nowym zawodzie w psychiatrii. Asystent Zdrowienia jest osobą, która stanowi pomost między pacjentami lub odbiorcami usług psychiatrycznych, a personelem terapeutycznym (lekarzem, psychologiem, psychoterapeutami, pracownikami socjalnymi). To osoba, która wykorzystuje własne doświadczenia przeżytego kryzysu psychicznego, żeby wspierać inne osoby chorujące. Natomiast Pani Joanna Cieślik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła ofertę pomocową dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Przasnysz. Na zakończenie mieliśmy możliwość obejrzenia filmu z wypowiedziami uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu oraz z wystąpienia Pani Anny Olearczuk – Asystenta Zdrowienia przemawiającej w trakcie II Kongresu Zdrowia Psychicznego dotyczące stygmatyzacji osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Niewątpliwie tematyka dotycząca problemów psychicznych, umiejętności ich dostrzegania i odpowiedniego reagowania jest bardzo ważna o czym świadczy wysoka frekwencja na konferencji.

 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat