zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Przasnyszanie – dziękujemy!

02.12.2019

W dniach 29-30 listopada 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Bankiem Żywności w Ciechanowie oraz Komendą Hufca ZHP w Przasnyszu przeprowadzili Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Zebraliśmy 1.681,34 kg żywności!!!

Zebrane produkty dostarczymy 160 osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Dziękujemy Komendzie Hufca ZHP za wsparcie naszej akcji, za użyczenie pomieszczeń oraz zaangażowanie harcerzy- wolontariuszy w zbiórkę żywności.

Bankowi Żywności w Ciechanowie dziękujemy za materiały promujące Świąteczną Zbiórkę Żywności oraz wsparcie merytoryczne.

Wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu za dwudniową aktywność, zapał i energię w zbieraniu żywności, sortowaniu i dystrybucji.

Największe i serdeczne podziękowania składamy mieszkańcom Przasnysza, którzy tak hojnie wsparli akcję zbierania żywności. Dzięki pięknej postawie darczyńców, chęci dzielenia się oraz rozumienia potrzeb innych zebraliśmy tak dużą ilość produktów.

DZIĘKUJEMY!

 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat