zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Żywność wróciła do Przasnysza

10.03.2020

Dzięki mobilizacji grupy mieszkańców do Przasnysza powróciła żywność z Programu Żywnościowego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020. Działania zostały wsparte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  i Federację ROSA, które koordynuje w naszym mieście program. Miasto Przasnysz jest ważnym partnerem programu, gdyż  w całości  pokrywa koszty transportu z Banku Żywności w Ciechanowie.

Przasnysz od 1,5 roku był wyłączony z programu żywnościowego  Powrót programu dożywiania do naszego miasta można zaliczyć do bardzo udanego. Zniknęły kolejki, a żywność wydawana jest sprawnie bez zatorów.

- Sami nie bylibyśmy wstanie zrealizować programu bez wsparcia mieszkańców, którzy od początku do końca zaangażowali się całe zadanie. Od momentu rozładunku żywności  poprzez jej rozdawanie cały czas obecni byli  Wolontariusze: mieszkańcy z osiedla Zawodzie i ulicy Szpitalnej. Ta wyjątkowa postawa zasługuję na wyróżnienie. Brawo – mówi Grzegorz Herubiński, prezes zarządu Federacji ROSA.

Słowa uznania należą się również Komendzie Hufca ZHP w Przasnyszu, który użyczył harcówkę jako miejsce, w którym wydawana była żywności .

To  wspólne działanie organizacji pozarządowych, MOPS i mieszkańców  pokazuje, że rozdawanie żywności potrzebującym w naszym mieście nie musi odbywać się w niespokojnej atmosferze. To modelowy przykład współpracy międzysektorowej i współpracy z mieszkańcami  

Szczególne podziękowania kierujemy do: Katarzyny Orłowskiej, Dominiki Herman, Justyny Wolińskiej, Marcina Rajczyk, Justyny Osińskiej,  Andrzeja Niebrzydowskiego,  Janiny Sitkiewicz z synem, Panów Dariusza Palczewskiego, Pawła Wolińskiego, Przemysława Jaroszyńskiego, Grzegorza Zwierzchowskiego, Sławomira Szulca,  Zbigniewa Jarosławskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali a nie zostali wymienieni.

Spodziewamy się jeszcze trzech transportów żywności w miesiącach, kwiecień, maj, czerwiec.


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat