zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Do świadczeniobiorców MOPS

16.03.2020

 Szanowni świadczeniobiorcy MOPS

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem i spowodowane tym ograniczenia uprzejmie prosimy  o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem osoby, które pobierały świadczenia w kasie MOPS.

Apelujemy o telefoniczne przekazanie numerów rachunków bankowych w celu dokonania wypłat świadczeń za miesiąc marzec, lub przesłanie numeru rachunku bankowego na adres  e-mail.

Numery telefonów:  29 752 2883,  29 756 4593

Adres e-mail:  sekretariat@mopsprzasnysz.pl,

 

                                                                                              /-/ Joanna Cieślik

                                                                                            Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat