zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

WOLONTARIUSZ ROKU 2019

17.06.2020

 

Burmistrz Przasnysza oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłaszają wyniki XII edycji Konkursu WOLONTARIUSZ ROKU 2019 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Przasnysza.

 Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zrzeszonych w MOPS w Przasnyszu oraz osób i instytucji korzystających z ich pomocy. Dziękujemy wszystkim, zaangażowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wolontariuszom, nie tylko tym wyróżnionym, ponieważ każdy z Was zasługuje na szacunek i uznanie.

Za 2019 rok nominowano dwudziestu dwóch wolontariuszy na stu sześćdziesięciu dwóch działających. Nie można nie wspomnieć o roli opiekunów oraz koordynatorów wolontariatu w szkołach i innych instytucjach współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bardzo Wam dziękujemy za nieocenioną pomoc w szerzeniu tej, ze wszech miar szlachetnej idei, jaką jest wolontariat.

 Ze względu na pandemię, tegoroczna Gala Wolontariatu nie może się odbyć tak, jak w latach poprzednich. Pragniemy jednak nagłośnić sylwetki tegorocznych laureatów, aby wszyscy mogli ich zapoznać, wraz z różnymi obliczami przasnyskiego wolontariatu. Dyplomy otrzymają laureaci drogą pocztową.

Joanna Cieślik                                                                 Łukasz Chrostowski

Dyrektor                                                                           Burmistrz Przasnysza

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

  

Laureaci Konkursu WOLONTARIUSZ ROKU 2019 
 

 

1.      Zuzanna Wiśniewska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Jako uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu aktywnie działała w szkolnym wolontariacie. Brała udział w zbiórce karmy i innych akcesoriów dla zwierząt znajdujących się w domach tymczasowych. Włączyła się również w zbiórkę pluszaków na loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na fundację Świetlik. Ponadto brała udział w zbiórce pieniędzy organizowanej przez WOŚP. Zuzia ma głowę pełną pomysłów, które w sposób kreatywny przyczyniają się do usprawnienia pracy szkolnego wolontariatu.

 2.      Michał Brykała

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

Uczestniczy w działalności szkolnego wolontariatu bardzo aktywnie, biorąc udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontarystycznych organizowanych przez szkołę, której jest uczniem. Pomaga koleżankom i kolegom w stołówce szkolnej, szatni i świetlicy. Jest odpowiedzialny i życzliwy, doskonale potrafi współpracować w grupie. Cechuje go wysoka kultura osobista.

 3.     Dominika Kościesza

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:  

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 3. Pomaga w nauce matematyki młodszemu koledze. Jest obowiązkowa, zaangażowana i sumienna. Systematyczność i życzliwość Dominiki to nie tylko wymierne efekty w postaci poprawy ocen jej „podopiecznego”, ale to również budowanie relacji w klimacie empatii, otwartości i koleżeństwa.

 4.      Aneta Barbara Abramczyk

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Absolwentka WSH w Pułtusku, obecnie podjęła studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych. Pomaga w Fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej od października 2018 roku. Uzdolniona plastycznie, uatrakcyjnia zajęcia z dziećmi zrobionymi przez siebie pomocami dydaktycznymi. Zawsze życzliwa, pogodna i uczynna roznosi również książki osobom chorym, które mają problem z wyjściem z domu.

 5. Krystian Niedziałkowski

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Przasnyszu.

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Cechuje go wysoki stopień wrażliwości. Umiejętnie potrafi wczuć się w sytuację i doznania drugiego człowieka. Empatia nie przeszkadza mu w panowaniu nad własnymi emocjami. Jest bardzo cierpliwy i odpowiedzialny za siebie i swoje działania ale też za innych. Szanuje czas własny i innych. Jest osobą o wielkim sercu.

 6. Renata Dudek

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

Jest osobą bardzo życzliwą, opiekuńczą, empatyczną a jednocześnie skromną, cierpliwą i tolerancyjną. Zawsze uśmiechnięta i pogodna potrafi znaleźć w każdej sytuacji pozytywną stronę i pocieszyć podopieczną. Odwiedza ją od wielu lat w każdą niedzielę, dojeżdżając dwadzieścia kilometrów, najczęściej rowerem, pomimo wielu własnych obowiązków związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.       

 7. Weronika Jóźwik, Izabela Piotrak i Aleksandra Wódkiewicz

Wolontariuszki Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Wolontariuszki chętnie włączały się w gry i zabawy w grupach przedszkolnych. Czytały dzieciom książki, opowiadały bajki, układały puzzle, pomagały w wykonywaniu prac plastycznych a także w czynnościach samoobsługowych, takich jak: ubieranie, spożywanie posiłków, mycie rąk. Brały udział w czynnościach porządkowych pokazując dzieciom jak układać zabawki, książki, porządkować kąciki zainteresowań. Służyły pomocą wychowawcom, pomagając w przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Wyróżniały się miłym, serdecznym stosunkiem do dzieci i były bardzo lubiane zarówno przez dzieci jak i przez personel.

 8. Patrycja Bulicka

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Pomaga w Miejskiej Bibliotece Publicznej od początku roku szkolnego, głównie w Punkcie Bibliotecznym w Szpitalu im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu. Jej zadaniem jest roznoszenie książek na oddziały osobom chorym, które mają problem z dotarciem do biblioteki. Brała czynny udział w prowadzeniu zajęć podczas ferii zimowych z biblioteką. Patrycję cechuje empatia, dobroć i ciepło, które są niezbędne zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi czytelnikami. Potrafi szybko i we właściwy sposób nawiązać właściwe relacje z ludźmi. Jest zaangażowana i pracowita.

 9. Weronika Dudek

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Parafialno- Uczniowskiego  Klubu Sportowego "Emmanuel" w Przasnyszu

Obecnie już absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Sprawuje opiekę nad grupą dzieci i młodzieży pragnącej aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny, grając w piłkę czy tenisa stołowego. Pomagała dzieciom niepełnosprawnym podczas Spartakiady Integracyjnej. Uczestniczyła w Sportowo – Rekreacyjnym Festynie Integracyjnym organizując gry i zabawy dla dzieci oraz pomagając rozdzielać napoje. Zaangażowała się w Orszak Trzech Króli wcielając się w rolę giermka króla. Jest skromną, a zarazem dobrze zorganizowaną i życzliwą osobą, otwartą na wszelaką pomoc społeczną.

 10. Damian Kowalski

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu

Uczeń Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Jest wolontariuszem w Środowiskowym Domu Samopomocy drugi rok szkolny, pomagając również w okresie wakacyjnym. Chętnie poświęca swój czas i angażuje się we wszystkie wydarzenia inicjując często uczestnictwo w konkursach, pogadankach i prezentacjach. Przybliżył domownikom historię Polski poprzez prezentację ubioru szlacheckiego oraz tańców narodowych tj., poloneza, kujawiaka, oberka, krakowiaka. Śpiewa i układa teksty piosenek, a  w planach ma napisanie piosenki o Środowiskowym Domu Samopomocy i przygotowanie wspólnie z domownikami wyjątkowego dnia. Jest życzliwy, pogodny, dowcipny, uczynny i otwarty. Lubi gotować. Zawsze służy domownikom pomocą.

 11. Martyna Miecznikowska

Wolontariusz Roku 2018w kategorii:

 Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu.

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Pomaga w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 już drugi rok. Otwarta i kreatywna, potrafi szybko nawiązać właściwe relacje z dziećmi. Sumiennie wykonuje swoje zadania. Łatwo zjednała sobie sympatię uczniów i pracowników świetlicy.

 12. Zuzanna Guzowicz i Julia Milewska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 3  w Przasnyszu

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Są wolontariuszkami od gimnazjum. Sumienne i obowiązkowe, zawsze punktualne i uśmiechnięte. Pomagają młodszym uczniom w nauce. Ich systematyczna działalność przyczynia się do poprawy ocen oraz zmiany postaw i zachowań ich „podopiecznych”, dla których są autorytetem.

 13. Magdalena Goździewska i Zuzanna Goździewska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu. Dwie siostry bliźniaczki zaangażowały się w wolontariat w szkole podstawowej, pomagając w nauce uczennicy klasy trzeciej. Dzięki ich zaangażowaniu dziewczynka zaczęła radzić sobie z matematyką. Wolontariuszki wyróżnia samodzielność, odpowiedzialność i pracowitość.

14. Wiktoria Roman

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi JESTEM w Przasnyszu

Uczennica Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Zajmuje się grupą uczniów z wielorakimi niepełnosprawnościami. Jako wolontariuszka wspomaga podopiecznych w codziennych czynnościach. Pomoc polega głównie na wspólnej zabawie i nauce oraz efektywnym wypełnianiu podopiecznym czasu wolnego. Współorganizuje różnego rodzaju zajęcia - teatralne, muzyczne, plastyczne itp. Pomaga też dzieciom w odrabianiu lekcji. Podczas pracy z dziećmi wykazuje się kreatywnością, wrażliwością i pracowitością. Jest miła, sympatyczna i bardzo lubiana przez podopiecznych i personel.

 15. Patryk Budnicki

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz pomagający osobom niepełnosprawnym w Przasnyszu

Uczeń Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Regularnie i z zaangażowaniem pomaga drugi rok osobie niepełnosprawnej w codziennych obowiązkach, zakupach, w kontakcie z urzędami, instytucjami itp. Powierzone obowiązki wykonuje sumiennie i odpowiedzialnie, będąc zawsze punktualnym, niezwykle cierpliwym i obowiązkowym, wprowadzając dużo optymizmu w życie osoby niepełnosprawnej.

 16. Kaja Katarzyna Kaczyńska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariat Akcyjny w Przasnyszu

Uczennica Zespołu Szkół Powiatowych im. H. Sucharskiego w Przasnyszu. Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła ósmego października 2014r pomagając w przedszkolu. Brała udział w edycjach Festiwalu Fabryka Światła. Nie opuściła żadnego projektu realizowanego przez Ośrodek, w którym byli potrzebni wolontariusze. Uczestniczyła w projekcie „Zielona wspólnota”, w malowaniu muralu, w pikniku integracyjnym projektu „Łączy nas budżet partycypacyjny”, brała udział w „Dniu sąsiada”. Włączała się w akcje pomocowe takie, jak Festyn Integracyjny w Parafii Chrystusa Zbawiciela czy Spartakiada Integracyjna. Nigdy nie odmówiła pomocy.

 17. Urszula Hanna Bojarska

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

 najdłuższy staż wolontarystyczny

Emerytowana nauczycielka, wolontariuszem jest od lipca 2010 roku, kiedy potrzebna była pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Przasnyskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Od września 2010 roku pomaga w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Jej praca jest wysoko oceniana zarówno przez dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców jak i samych uczniów. Była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność.  

18. Wojciech Długokęcki

Wolontariusz Roku 2019 w kategorii:

Wolontariusz działający w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Pomimo licznych obowiązków zawodowych, społecznych i rodzinnych znajduje czas na wolontariat. Drugi rok pełni dyżury w Ośrodku Pomocy Kryzysowej monitorując, kwalifikując i prowadząc program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Aktywnie uczestniczył w zbiórkach żywności prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat