zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Powołanie Rady Modelu

10.07.2020

   W dniu 10 lipca 2020r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Modelu powołanej w ramach projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”, którego liderem jest Instytut Pracy i Spraw  Socjalnych, natomiast miasto Przasnysz partnerem projektu.

Rada Modelu liczy 14 członków, została powołana Zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 9 lipca 2020r. Główne zadania Rady Modelu to pełnienie funkcji monitorująco-informacyjnej, konsultacyjnej i koordynacyjnej. Spotkania Rady Modelu odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W czasie spotkania Burmistrz Przasnysza wręczył członkom nominacje do Rady Modelu. Goście zostali zapoznani z celami i działaniami w projekcie, które przedstawił Pan dr Dariusz Zalewski – kierownik projektu z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.  O zadaniach Instytutu mówiła Pani dr Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Instytutu Pracy        i Spraw Socjalnych. Na zakończenie zebranym przedstawiono zasady działania platformy internetowej według autorskiego pomysłu drugiego partnera projektu – firmy OSI  CompuTrain Sp. z o.o, w imieniu której głos zabrał Pan Mieczysław Łais.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powołanie Rady Modelu:

1.   Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych  w   Warszawie.

2.  Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu -    Sekretarz

3.   Wojciech Długokęcki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu

4.   Jarosław Szmulski – Sekretarz Urzędu Miasta w Przasnyszu

5.   Ksiądz Romuald Ciesielski – Proboszcz Parafii pw.Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

6.   Agnieszka Brykner – Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu

7.   Magdalena Król-Piórkowska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultur

8.   Karolina Matuszewska – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu

9.   Barbara Potaczek – Prezes Zarządu Hospicjum „Amicus” sp. z o.o

10.  Małgorzata Sobiesiak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu

11. Agnieszka Tadrzak – Pedagog, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

12. Hanna Tomaszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu

13. Jadwiga Żuber – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu

14. Jan Spalitabaka - Przedstawiciel Przedsiębiorców


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat