zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

PRZYJDŹ PO SKIEROWANIE NA ŻYWNOŚĆ

05.01.2021

PRZYJDŹ PO SKIEROWANIE NA ŻYWNOŚĆ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej od 7.30 – 15.30.

Aby skorzystać z pomocy należy spełnić określone wytyczne i kryteria kwalifikowalności osób do statusu najbardziej potrzebującej. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny   znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej tj. 1542, 20 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1161, 60 zł  (dochód na osobę w rodzinie).

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat