zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”

20.01.2021

W ub. roku w Przasnyszu rozpoczęła się realizacja innowacyjnego projektu, którego celem jest podniesienie kapitału społecznego lokalnej społeczności, na który składają się m.in. umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i zdolność do współpracy na rzecz dobra wspólnego. We współczesnym świecie szansę na sukces mają przede wszystkim ci, którzy umieją wspólnie rozwiązywać problemy, a społeczność Przasnysza, gdzie realizowany jest projekt, może znacząco przyczynić się do opracowania gotowego modelu będącego wzorcem do stosowania także w innych lokalnych społecznościach w całej Polsce.

Niezwykle istotną częścią modelu jest Portal znajdujący się pod adresem https://przasnysz.potencjaly.pl/,  który jest aplikacją internetową działającą                       w przeglądarce, nie wymagającą żadnych dodatkowych instalacji oraz możliwą                     do wykorzystania przez sprzęt na różnym poziomie technicznym.

Funkcją Portalu jest wspieranie działań realizowanych w ramach projektu, w których uczestniczą dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Przasnysza. Łącznie zaplanowano 20 różnych działań prowadzonych w formie warsztatów, wspólnych gier i zabaw, konkursów, wspólnego rozwiązywania problemów, dyskusji itp. mających na celu budowanie poczucia indywidualnego sprawstwa wśród uczestników projektu oraz uzewnętrznienia indywidualnych możliwości, które mogą posłużyć przezwyciężeniu problemów „równości szans” i rozwojowi pomyślności zarówno samej jednostki, jak i lokalnej wspólnoty. Portal jest narzędziem upowszechniającym informacje o działaniach w ramach projektu „Potencjały” oraz utrwalającym wiedzę o nich w świadomości mieszkańców. Został tak zaprojektowany, aby użytkownicy mogli sięgnąć do jednego miejsca, mając jedno hasło. Chodzi o to, aby użytkownicy mogli wzajemnie komunikować się i wspierać korzystając ze wszystkich zintegrowanych modułów aplikacji.

Kluczowe zadania Portalu to:

1.      Wspieranie działań modelupolegające na przechowywaniu oraz wykorzystywaniu narzędzi zaprojektowanych do wspierania działań zaplanowanych w ramach projektu. Działania będą wspomagane lub w całości realizowane w formie cyfrowej. Taki sposób wykorzystania Portalu daje ogromny potencjał rozwoju kompetencji cyfrowych, których waga stale rośnie.

2.      Platforma Blended learningprzeznaczona na wykorzystanie narzędzi portalowych do realizacji zadań z zakresu metody uczenia hybrydowego.

3.      Warstwa informacyjnaobejmującatworzenie, katalogowanie, przechowywanie, rozpowszechnianie oraz przeglądanie zasobów informacyjnych dotyczących projektu „Potencjały”, jak i prowadzonych w jego ramach działań.

4.      Monitoring i ewaluacja projektu.

Działania zaplanowane w proponowanym modelu będą odzwierciedlone w aktywności mieszkańców w ramach Portalu. Stałe podnoszenie poziomu kreatywności oraz partycypacji jest niezbędnym elementem planowania działań związanych z Portalem. Nie został on   przewidziany jako skończone narzędzie, którego funkcjonowanie ograniczone zostało do czasu realizacji projektu „Potencjały”. Użyteczność narzędzia opiera się na jego stałym wykorzystywaniu również po zakończeniu projektu.

Założenie partycypacji we współtworzeniu Portalu ma na celu zbudowanie wśród jego użytkowników kompetencji pozwalających z czasem na samodzielne tworzenie treści w ramach narzędzia oraz jego wykorzystywanie i promocję wśród mieszkańców lokalnej społeczności dla budowania kapitału społecznego. Konieczne jest zatem dopasowanie Portalu do potrzeb, wymagań oraz preferencji przyszłych użytkowników. Włączenie mieszkańców gminy miejskiej Przasnysz oraz pracowników instytucji samorządowych do współtworzenia Portalu już na etapie budowania rozwiązań (chociażby w formie konsultacji) pozwoli na dostarczenie produktu, który w użytkowaniu będzie intuicyjny i praktyczny, a co najważniejsze będzie postrzegany jako ważne narzędzie rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych problemów.

Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z Portalu projektu pod adresem:

 https://przasnysz.potencjaly.pl/


 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat