zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

26.08.2021

Inicjatorem spotkania była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która jako fundacja Skarbu Państwa  działa w obszarze współpracy rozwojowej, głównie w krajach Partnerstwa Wschodniego. Realizując projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ambasady amerykańskiej w Kijowie, grupa około 20 osób, głównie z okręgu żytomierskiego poznaje strukturę i funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej w polskich miastach.

W środę 25 sierpnia przedstawiciele samorządów z Ukrainy zawitali do Przasnysza. W Miejskiej Bibliotece doszło do spotkania z władzami miasta oraz kierownictwem i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gospodarzem konferencji była dyrektor MOPS w Przasnyszu Pani Joanna Cieślik. Podczas swojego wystąpienia przedstawiła „milowe kroki” jakie pokonał tut. Ośrodek na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zmieniające się przepisy, działania statutowe oraz liczne inicjatywy realizowane przez pracowników MOPS  to główny nurt wypowiedzi. Prezentacją projektu „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” dotyczącego przeciwdziałania dziedziczeniu biedy prezentowany przez P. Zaborowską i A. Kacprzak, zamknęła się  pierwsza część tego spotkania.

W dalszej części uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w panelu dyskusyjnym na tematy związane z funkcjonowaniem usług społecznych w mieście z udziałem przedstawicieli MOPS, Urzędu Miasta, p. Dyrektor Biblioteki, Policji, Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności „ROSA”, . Dyskusję moderowała p. Joanna Cieślik, Dyrektor MOPS w Przasnyszu. Na zakończenie spotkania wskazano także działania samorządu na rzecz seniorów.

Następnie wizytujący udali się do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, gdzie po obejrzeniu  filmu z udziałem domowników pt. „Chłopiec z zapałkami” kierownik K. Banul opowiedziała o działalności i mieszkańcach domu.

Poruszane kwestie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony ukraińskiej. Liczne pytania i żywa dyskusja mogła być tego dowodem. Spotkanie, jak i konferencja pozostanie dla wszystkich jej uczestników miłym wspomnieniem, a być może także i zarodkiem dalszej kooperacji.

Dziękujemy pracownikom  Miejskiej Bibliotece Publicznej za udostępnienie pomieszczeń  oraz pomoc przy organizacji wizyty studyjnej.

 

 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat