zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021

09.09.2021

Do kogo skierowany jest program:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 Zadania realizowane przez asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy wymagane jest zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta. 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Przasnysza  do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Kilińskiego 2   w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu osobiście bądź telefonicznie pod nr tel.  29 752 28 83.

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat