zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

08.10.2021

W dniu 7 października 2021 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej z Lidzbarka (woj. warmińsko-mazurskie), którzy przyjechali by zapoznać się z nowym modelem organizacyjnym, wprowadzonym w naszym Ośrodku.
Od czerwca ubiegłego roku przasnyski MOPS w ramach projektu „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” finansowanego ze środków unijnych pracuje w nowej strukturze organizacyjnej, w ramach której działają trzy zespoły, w tym zespół realizujący wyłącznie pogłębioną pracę socjalną.
Nasi goście po krótkim spacerze po rynku naszego miasta udali się do Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej. Dyrektor MOPS wspólnie z pracownikami przedstawiła zarówno dorobek Ośrodka, projekty które są realizowane, jak również omówiła nowe rozwiązania organizacyjne, wskazując korzyści płynące z pracy w nowej formule.
Przedstawione rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników MOPS w Lidzbarku.
Spotkanie, w trakcie którego padło wiele pozytywnych uwag pod naszym adresem wraz z deklaracjami wprowadzenia podobnych rozwiązań, przebiegło w miłej atmosferze.

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat