zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Nowy projekt skierowany do osób 60+

07.04.2022

Miasto Przasnysz i koordynator projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu od 1 kwietnia 2022r. będzie realizował modelowe działania interwencji społecznej, które to działania zostały opracowane w ramach projektu „ Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” . Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Głównym zadaniem projektu jest zweryfikowanie faktycznych potrzeb seniorów w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego spowodowanego izolacją na stan zdrowia psychicznego oraz fizycznego seniorów.

W dniu  01.04.2022r. odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu omówienie modelowych działań interwencji społecznej, opracowanych w ramach w/w projektu, w którym uczestniczyli m.in.:

1.      Łukasz Chrostowski – Burmistrz Miasta Przasnysz

2.      Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

3.   Lubomiła Aksamit – Ekspert ds. zarządzania projektami strategii i rozwoju w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

4.     Martyna Kawińska – Adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz przedstawiciele przasnyskich instytucji zaangażowanych w realizację projektu, a mianowicie pracownicy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego, Miejskiego Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Projekt „Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+" jest kolejnym interdyscyplinarnym projektem realizowanym wspólnie przez przasnyskie jednostki oraz kolejnym z obszaru innowacji społecznych.

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat