zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka-osoby 60+

16.05.2022

W dniu 13.05.2022r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu  Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”. Wartość projektu wynosi 471 460 złotych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, a także  przasnyskich instytucji zaangażowanych w realizację projektu, m. in: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta Przasnysz - Pan Łukasz Chrostowski wraz ze Skarbnikiem Miasta Przasnysz - Panią Iwoną Domańską podpisali umowę projektową.

Następnie w podzespołach zostały omówione modelowe działania interwencji społecznej, opracowane w ramach projektu.

Na zakończenie wizyty w Przasnyszu uczestnicy spotkania udali się do Muzeum Historycznego, gdzie mieli okazję  zobaczyć wystawę „Kajko i kokosz – komiksowa archeologia” - po raz pierwszy w historii muzealnictwa polskiego połączono archeologię z komiksem,  a także wystawę prac Jana Niksińskiego.

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat