zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Informacja dotycząca osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

12.07.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu informuje. że z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu do dnia 15.07.2022r. Wnioski które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 15 lub pod numerem telefony 29 752 28 83.

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat