zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Podsumowanie zrealizowanych dotychczas działań

02.09.2022

 

W dniu 2 września 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowane dotychczas  działania  w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”.

W spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na czele z Panią dr Elżbietą Bojanowską – Dyrektorką IPiSS oraz przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- pomysłodawcy i donatorzy projektu oraz przasnyscy włodarze - Łukasz Chrostowski Burmistrz Przasnysza i Sławomir Czaplicki Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przasnyszu.  Licznie stawili się realizatorzy oraz przedstawiciele przasnyskich instytucji zaangażowanych w realizację projektu, m. in: pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego, Miejskiego Domu Kultury,  Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło najważniejszych tego dnia osób, czyli seniorów biorących udział w projekcie.

Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Cieślik – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Zespół koordynatorów przedstawił prezentację z działań, które dotychczas zostały zrealizowane wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych obszarów, tj.

- aktywność społeczna i kulturalna oraz opieka duchowa,

- pomoc społeczna,

- aktywność zawodowa,

- wsparcie psychologiczne.

Głos zabrali również przedstawiciele poszczególnych instytucji oraz władze miasta.

Następnie odbył się panel dyskusyjny,  w którym uczestniczyli seniorzy. Każdy wymienił się swoimi spostrzeżeniami odnośnie projektu. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że działania realizowane w ramach  projektu są im bardzo potrzebne i wyrazili nadzieję, że będą kontynuowane, również po jego zakończeniu.

Zarówno zaproszeni goście jak i przedstawiciele władz miasta oraz seniorzy zgodnie podkreślali potrzebę realizowania różnorodnych form wsparcia na rzecz osób w wieku powyżej 60 lat  oraz składali podziękowania za dotychczasową pracę w projekcie.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat