Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty dotyczące projektu

LP Nazwa dokumentu Pliki do pobrania
1 Deklaracja udziału pracownika socjalnego w Projekcie 2010
2 Kwartalne oceny racjonalności i efektywności kosztów
3 Miesięczny raport pracownika zatrudnionego w ramach projektu
4 Monitoring postepów pracy z klientem
5 Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika oraz spełnieniu wymogów formalnych
6 Oświadczenie o wpisaniu na liste rezerwową
7 Procedura postępowania pracowników socjalnych przy realizacji kontraktów socjalnych
8 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
9 Wykaz indywidualnych dokumentów uczestnika Projektu