Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności


Seminarium podsumowujące projekt - 28.12.2011

28.12.2011

28 grudnia 2011r. o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się seminarium podsumowujące efekty projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z udziałem wszystkich uczestników, władz miasta, zespołu projektowego i innych zaproszonych gości.

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy 2011 - 15.12.2011

20.12.2011

Dnia 15 grudnia 2011r. w Zajeździe Staropolskim w Przasnyszu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy 2011 z udziałem członków rodzin uczestników projektu.

Ostatnie zajęcia w KIS - 12-13.12.2011

14.12.2011

W dniach 12-13 grudnia 2011 roku odbyły się ostatnie zajęcia w KIS. Przeprowadził je trener kompetencji społecznych Pan Jerzy Smakosz

Wyjazd studyjny do Słupna k. Płocka. - 6.12.2011

14.12.2011

6 grudnia 2011r. uczestnicy projektu systemowego "Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie" wraz z dwoma pracownikami socjalnymi wchodzącymi w skład zespołu projektowego wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Słupna k. Płocka.

Zajęcia z psychologiem - 08.11.2011

08.11.2011

Trwa cykl zajęć z psychologiem. Zajęcia realizowane są w trakcie siedmiu dwudniowych sesji, ogółem 60 godzin dydaktycznych (treningi i warsztaty).

Zajęcia z psychologiem - 25-27.10.2011

27.10.2011

W dniach 25-26 października rozpoczął się cykl zajęć z psychologiem. Treningi, warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa

Wyjazd integracyjny do Warszawy 20.10.2011

26.10.2011

W dniu 20 października 2011r. uczestnicy projektu systemowego wraz z zespołem projektowym uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Warszawy.

Zajęcia grupy projektowej z prawnikiem 17-18.10.2011

19.10.2011

W dniach 17-18 października 2011 roku odbywają się zajęcia grupy projektowej z prawnikiem. Zajęcia w ilości 12 godzin dydaktycznych

Wycieczka na Mazury 21.09.2011

22.09.2011

W dniu 21 września 2011r.odbyła się jednodniowa integracyjna wycieczka na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka-Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz  dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trasa wycieczki: Przasnysz - Reszel – Św. Lipka – Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz

Wybór oferty na zorganizowanie wycieczki integracyjnej na Mazury 08.09.2011

13.09.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej na Mazury

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na kompleksowej organizacji wycieczki jednodniowej na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka - Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz

Zajęcia z pedagogiem 5-6.09.2011

05.09.2011

5 i 6 września realizowane są w ramach projektu systemowego zajęcia z pedagogiem. Prowadząca Pani Agnieszka Zekorn w trakcie warsztatów i treningów grupowych poruszy problematykę...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej wycieczki na Mazury

01.09.2011

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej na Mazury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

w związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami)zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na organizacji wycieczki jednodniowej na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka -Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz dla 6 osób z zespołu projektowego oraz dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoczęcie zajęć z doradcą zawodowym

26.08.2011

Uczestnicy projektu rozpoczęli cykl zajęć z doradcą zawodowym. W trakcie warsztatów, treningów i konsultacji indywidualnych uczestnicy zdobędą wiedzę.

Wybór oferty na usługi szkoleniowe - 29.07.2011

29.07.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe prowadzone przez prawnika, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez prawnika dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał

Zakończenie kursu komputerowego - 29.07.2011

29.07.2011

29 lipca 2011 roku uczestniczki/uczestnicy projektu systemowego zakończyli z sukcesem kurs komputerowy. Frekwencja na kursie była wzorowa. Aktywny udział uczestniczek/uczestników zaowocował dobrymi efektami końcowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Rozpoczęcie kursu podstawowej obsługi komputera - 18.07.2011

19.07.2011

W dniu 18.07. 2011r. rozpoczął się kurs podstawowej obsługi komputera ze znajomością internetu.