Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności


Wyjazd integracyjny do Fijałkowa - 13.07.2011

14.07.2011

13 lipca 2011 roku uczestnicy projektu systemowego wraz z członkami zespołu projektowego uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do gospodarstwa agroturystycznego w Fijałkowie.

Rozpoczęcie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

05.07.2011

Rozpoczęły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej dla uczestników projektu systemowego

 "Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” 2011

Wybór oferty na usługi szkoleniowe informatyka

05.07.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi szkoleniowe prowadzone przez informatyka

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez informatyka dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty na usługi szkoleniowe trenera kompetencji społecznych

05.07.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi szkoleniowe prowadzone przez trenera kompetencji społecznych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę  szkoleniową prowadzoną przez trenera kompetencji społecznych dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty na usługi żywieniowe

28.06.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługi żywieniowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i podaniu wyżywienia (obiadów i przerw kawowych) na szkoleniach i kursie komputerowym dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do składania oferty dla psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego i prawnika

22.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługi szkoleniowe dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Rekrutacja do projektu systemowego w toku!

22.06.2011

Od 8.00 do 15.00 w dniu dzisiejszym (22-06-2011) trwa właściwa rekrutacja do projektu systemowego prowadzona przez zewnętrznego eksperta - socjologa, pracownika SGH, opiekuna merytorycznego projektu.

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe

21.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługi szkoleniowe dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Zaproszenie do składania ofert na usługi żywieniowe

09.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na usługi żywieniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

w związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami)
zaprasza do składania ofert  

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i podaniu wyżywienia (obiadów i przerw kawowych) na szkoleniach  i kursie komputerowym dla 12 osób uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                               ( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Rekrutacja do projektu!

08.06.2011

Trwa rekrutacja do projektu systemowego "Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu prowadzi aktualnie rekrutację uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego "Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie”. Nabór trwa do dnia 10 czerwca 2011 r. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniu 22 czerwca przez eksperta zewnętrznego, socjologa, pracownika SGH, opiekuna merytorycznego projektu.