Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie kursu komputerowego - 29.07.2011

29.07.2011

29 lipca 2011 roku uczestniczki/uczestnicy projektu systemowego zakończyli z sukcesem kurs komputerowy. Frekwencja na kursie była wzorowa. Aktywny udział uczestniczek/uczestników zaowocował dobrymi efektami końcowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu komputerowego odbędzie się na seminarium podsumowującym efekty projektu z udziałem wszystkich uczestniczek/uczestników, władz miasta, zespołu projektowego i członków rodzin uczestniczek/uczestników projektu.

 

« inne aktualności