Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie zajęć z doradcą zawodowym

26.08.2011

Uczestnicy projektu rozpoczęli cykl zajęć z doradcą zawodowym. W trakcie warsztatów, treningów i konsultacji indywidualnych uczestnicy zdobędą wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy oraz efektywnie poszukiwać pracy poprzez między innymi nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z treningiem autoprezentacji oraz podstaw przedsiębiorczości.

 

« inne aktualności