Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycieczka na Mazury 21.09.2011

22.09.2011

W dniu 21 września 2011r.odbyła się jednodniowa integracyjna wycieczka na Mazury na trasie Przasnysz – Reszel – Św. Lipka-Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz  dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trasa wycieczki: Przasnysz - Reszel – Św. Lipka – Owczarnia – Gierłoż – Przasnysz

 

Program wycieczki

 

7:00       Wyjazd z miejsca zbiórki

7:00 – 9:30          Przejazd do Reszla

9:45 – 11:00        Reszel – zwiedzanie gotyckiego zamku, urbarnistyczny układ miasta w stylu gotyckim wraz z jednym z największych mostów w Europie.

11;15 – 13:00Św. Lipka -B.M. Najświętszej Marii Panny - kultura polska na Mazurach, kościół barokowy, wyposażenie barokowe z drugiej połowy XVII w. - początek XVIII w. szczególnie ołtarz, organy, freski M.Meyera, obrazy Altamana.

13:30 – 14:30      Obiad

15:10 – 16:50Gierłoż -Wilczy Szaniec - Wielka katastrofa na Mazurach 1945r. Zespół min, bunkrów, miejsce dowodzenia Hitlera w II-giej wojnie światowej. w wyniku II-giej wojny światowej Mazury zostały przyłączone do Polski, ewaluacja i przesiedlenia ludności.

17:00 – 18:00 Owczarnia -Muzeum Mazurskie - życie codzienne ludności na Mazurach, zbiory obejmują XIX w. i pierwszą połowę XX w.

19:00 – 20:00      Kolacja

20:10 – 22:10      Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

« inne aktualności