Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia z psychologiem - 25-27.10.2011

27.10.2011

W dniach 25-26 października rozpoczął się cykl zajęć z psychologiem. Treningi, warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa będą odbywać się w trakcie siedmiu dwudniowych cotygodniowych sesji. Dnia 27 października Pani Izabela Książkiewicz, opiekun merytoryczny projektu, prowadzi zajęcia warsztatowe dla 12 uczestników projektu, w trakcie których ocenione zostaną umiejętności uczestników w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych, przeprowadzona będzie częściowa ewaluacja projektu , a także przygotowany zostanie raport ewaluacyjny.

Więcej zdjęć w galerii

« inne aktualności