Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia z psychologiem - 08.11.2011

08.11.2011

Trwa cykl zajęć z psychologiem. Zajęcia realizowane są w trakcie siedmiu dwudniowych sesji, ogółem 60 godzin dydaktycznych (treningi i warsztaty). Dodatkowo odbędą się konsultacje indywidualne w ilości 24 godzin zegarowych; dla jednej osoby przewidziano 2 godziny zegarowe konsultacji indywidualnych. Uczestnicy nabędą umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania konstruktywnej krytyki, asertywności, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości oraz nauczą się lepszej organizacji życia domowego i łączenia go z obowiązkami zawodowymi.

Więcej zdjęć w galerii

« inne aktualności