Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Seminarium podsumowujące projekt - 28.12.2011

28.12.2011

 


28 grudnia 2011r. o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się seminarium podsumowujące efekty projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z udziałem wszystkich uczestników, władz miasta, zespołu projektowego i innych zaproszonych gości. Seminarium prowadziła Pani Bogumiła Lewandowska, zastępca dyrektora MOPS. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta Przasnysza Pan Waldemar Trochimik, który skierował wiele ciepłych słów zarówno do uczestników projektu życząc im sukcesów na rynku pracy, jak i do dyrekcji oraz pracowników MOPS dziękując za zaangażowanie w prace przy realizacji projektu. Koordynator projektu Pani Anna Juklaniuk, w krótkiej prezentacji omówiła realizację tegorocznego projektu. Następnie Burmistrz Miasta, Pani Bogumiła Lewandowska oraz Pan Grzegorz Szczepkowski prowadzący kurs komputerowy wręczyli uczestnikom projektu certyfikaty uczestnictwa w programie Klubu Integracji Społecznej oraz zaświadczenia ukończenia kursu komputerowego. Przy kawie i herbacie trwała dyskusja na temat przebiegu tegorocznego projektu a uczestnicy projektu opowiadali o własnych korzyściach wyniesionych z udziału w projekcie.

Więcej zdjęć w galerii

« inne aktualności