SmodCMS

Dobre praktyki - projekt systemowy MOPS

12.11.2012

Dobre praktyki EFS - Aktywizacja społeczno zawodowa szansą na usamodzielnienie, projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.08.2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie wycieczki do Kazimierza Dolnego i okolic dla uczestników projektu "AKtywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie"