mapa strony   |

Formy działalności Domu

Formy działalności Domu

W ramach terapii zajęciowej codziennie prowadzona jest:

I. ERGOTERAPIA:
•Trening porządkowy
•Trening umiejętności praktycznych
•Hafciarstwo
•Pracownia Ceramiczna

II. SOCJOTERAPIA:
•Trening umiejętności społecznych
•Trening zaradności życiowej
•Rekreacja (Organizacja czasu wolnego)

III. ARTETERAPIA:
•Pracownia plastyczna
•Zajęcia umuzykalniające
•Filmoterapia
•Teatroterapia
•Biblioterapia

IV. ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE
V. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
VI. PORADNICTWO SOCJALNE

Praca odbywa się w grupie co pozwala na wytworzenie atmosfery zaufania, szczerości i szacunku. Obecność terapeuty gotowego pomóc w trudnej sytuacji - daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość nawiązania kontaktu, wytworzenie systemu wzajemnej pomocy.