zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

 

 

 

 

 

2

 

 

I. Dział Finansowo - Księgowy

   

Główny Księgowy

Anna Sęk

7

Stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS

Urszula Winnicka

8

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych i obsługi kasy

Agnieszka Wiechowska

8

 

II. Dział Pomocy Środowiskowej
 

   

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Magdalena Król

3

1. Zespół ds. świadczeń z pomocy społęcznej

   

Pracownicy socjalni

 

 

 

Elżbieta Czaplicka

Justyna Jaroszewska

Urszula Dąbrowska

Olga Antosz

6

6

4

4

Pracownik ds. opracowywania decyzji administracyjnych

 

Joanna Deptula

 

11

 

2. Zespół ds. pracy socjalnej    

Pracownicy socjalni ds. pogłębionej pracy socjalnej

 

Grzegorz Herubiński

Anna Kacprzak

15

15

Asystent rodziny

 

Katarzyna Kuligowska

Ewa Lewandowska

10

10

3. Zespół ds. usług

 

 

Stanowisko pracy ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Krystyna Ziółkowska

Martyna Keczmerska

10

10

Stanowisko pracy ds. koordynacji usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania oraz usług realizowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia

Stanowisko pracy ds. kierowania do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Paulina Zaborowska

Barbara Bęcławska

5

5

 

III. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

   

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Inspektor Ochrony Danych

Karta Dużej Rodziny

Karolina Matuszewska

iod@mopsprzasnysz.pl

 

3

 

 

Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych


 

Teresa Jaśkiewicz

Magdalena Sachmacińska

12

12

Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych Emilia Grędzińska 12

Stanowisko pracy ds. stypendiów szkolnych.

Dodatek gazowy

Anna Surajewska 11

Stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego

Aldona Lasota 11

IV. Dział Organizacyjno-Administracyjny

   

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr

Emilia Grędzińska 12

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Justyna Wierzbicka 1

V. Samodzielne stanowiska pracy

   

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

14

Konsultant/pedagog - koordynator wolontariatu

 

14

VI. Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
 

   

VII. Ośrodek Pomocy Kryzysowej

   

VIII. Klub Integracji Społecznej

   

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat