zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godzinach pracy

Joanna Cieślik

 

 

2

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Magdalena Król

 

Karolina Matuszewska

3

 

3

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Katarzyna Banul-Żyra  

 

Główny Księgowy

Anna Sęk 7

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

14

Pedagog – konsultant d/s wolontariatu

Anna Juklaniuk

14

Pracownicy socjalni

 

 

 

 

 

Justyna Jaroszewska

Ewa Załęska

4

4

 

Grzegorz Herubiński

15

 

Paulina Zaborowska

15

 

Anna Kacprzak

15
     
 

Elżbieta Czaplicka

6

 

Magdalena Wacławska

6
  Anna Brzeźniak 5
  Anna Kacprzak 5
  Sylwia Perzanowska 5

 

Świadczenia rodzinne

Teresa Jaśkiewicz

 

12

 

Magdalena Sachmacińska

12
Program Rodzina 500+ Emilia Grędzińska 11
 

Anna Surajewska

Kamila Klimkowska

11

Fundusz alimentacyjny

Alina Kołakowska

12

Świadczenia z pomocy społecznej

Joanna Deptuła

8

Księgowość

Urszula Winnicka

8

 

Agnieszka Wiechowska

8
Inspektor Ochrony Danych

Emilia Grędzińska

iod@mopsprzasnysz.pl

3

Sekretariat

Justyna Wierzbicka

1
Asystent rodziny

Katarzyna Kuligowska

Ewa Lewandowska

10

10

Wydawanie Kart Dużej Rodziny Karolina Matuszewska 1

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Krystyna Ziółkowska 10
  Martyna Keczmerska 10
Stypendia szkolne Anna Surajewska 11
Dodatki mieszkaniowe Emilia Grędzińska 11

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat