zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godzinach pracy

Joanna Cieślik

 

 

2

p.o. Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Paulina Zaborowska

 

Karolina Matuszewska

3

 

3

     

 

Główny Księgowy

Anna Sęk 7

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

14

Pedagog – konsultant d/s wolontariatu

Anna Juklaniuk

14

Pracownicy socjalni

 

 

 

 

 

Justyna Jaroszewska

Ewa Załęska

4

4

 

Grzegorz Herubiński

15

  Kamila Klimkowska 11
 

Elżbieta Czaplicka

6

  Anna Kacprzak 5
     

Świadczenia rodzinne

Teresa Jaśkiewicz

12

 

Magdalena Sachmacińska

12
Program Rodzina 500+ Anna Surajewska 11
     

Fundusz alimentacyjny

Alina Kołakowska

12

Świadczenia z pomocy społecznej

Joanna Deptuła

8

Księgowość

Urszula Winnicka

8

 

Agnieszka Wiechowska

8
Inspektor Ochrony Danych

Emilia Grędzińska

iod@mopsprzasnysz.pl

3

Sekretariat

Justyna Wierzbicka

1
Asystent rodziny

Katarzyna Kuligowska

Ewa Lewandowska

10

10

 

Wydawanie Kart Dużej Rodziny

 

Karolina Matuszewska

 

1

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Krystyna Ziółkowska

 

10

  Martyna Keczmerska 10

 

Stypendia szkolne

 

Anna Surajewska

 

11

 

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne

 

Emilia Grędzińska

 

11

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat