zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Wnioski

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

 

 Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 Wniosek o przekazywanie świadczeń na indywidualne konto osoby ubiegającej się

 

Oświadczenia do wniosku o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

 Oświadczenie członka rodziny o zryczaltowanym podatku dochodowym

 Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

 Zaświadczenie o bezskuteczności świadczeń alimentacyjnych - wzór

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat