zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 1. Joanna Cieślik - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego;
 2. Nadkomisarz Ewa Nowak - samodzielne stanowisko ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ;
 3. Katarzyna Przybysz - specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu - Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego;
 4. Magdalena Kardaś - specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu;
 5. Aspirant sztabowy Krzysztof Błaszczak- samodzielne stanowisko ds. prasowo - informacyjnych Komendy Powiatowej Policji;
 6. Starszy Sierżant Adam Pniewski - dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji;
 7. Sierżant Sztabowy Andrzej Mikulski - dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji;
 8. Młodszy Aspirant Artur Długokęcki - dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji;
 9. Barbara Dąbrowska - Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 10. Bożena Bieżuńska - instruktor terapii uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 11. Barbara Bieńkowska - pedagog Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu;
 12. Joanna Czaplicka - Żywiec - pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu;
 13. Lidia Żbikowska - Jeronim - pedagog Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu;
 14. Agnieszka Tadrzak - pedagog Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej;
 15. Joanna Maluchnik - starszy kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądu Rejonowego w Przasnyszu;
 16. Luiza Ciesielska - kurator specjalista w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przasnysz;

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat