zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

WOLONTARIAT


                         

        

 

                                                                                 

Biuro wolontariatu (pokój 14, parter) jest czynne:

we wtorki od 730 do 1530

w środy od 730 do 1530

w czwartki od 730 do 1130

 

Koordynator wolontariatu w MOPS Przasnysz – Anna Beata Juklaniuk

 

           Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu istnieje od jesieni 2002 roku. W pierwszym roku zaangażowało się 39 wolontariuszy. Były to osoby systematycznie pracujące z podopiecznym w domu lub w instytucji oraz grupa młodych ludzi z grupy teatralnej „Słowo” działającej przy Miejskim Domu Kultury, angażujących się dorywczo przy organizacji imprez w Środowiskowym Domu Samopomocy. Część z nich zdecydowała się również na systematyczną pomoc potrzebującym. Nie było wówczas jeszcze wymogu podpisywania porozumień z wolontariuszami. Dopiero Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku uporządkowała funkcjonowanie wolontariatu. W roku 2016 liczba zarejestrowanych u nas wolontariuszy  przekroczyła 1000 osób. Rocznie pracuje z nami około 140- 200 wolontariuszy.

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat