zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Nasze publikacje

 1. Cieślik J., Juklaniuk A., Dlaczego wolontariat?, „Idący …w przyszłość” nr 9/2002, Miesięcznik Powiatu Przasnyskiego
 2. Cieślik J., Wolontariat szansą na rozwój, Informacje z Ratusza, gazeta Urzędu Miasta, styczeń 2004
 3.  Cieślik J., Juklaniuk A., Wolontariat szansą na rozwój  „Idący …w przyszłość” nr 2/2004, Miesięcznik Powiatu Przasnyskiego
 4. Juklaniuk A., Przasnysz wolontariatem stoi  „Idący …w przyszłość” nr 1/2006, Miesięcznik Powiatu Przasnyskiego
 5. Juklaniuk A., Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej, „Dyrektor Szkoły” Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej nr 7/2006
 6. Cieślik J., Juklaniuk A., Wolontariat w Przasnyszu, „przasnyska” Gazeta Samorządu Miejskiego nr 1/2007
 7. Cieślik J., Gala wolontariatu w Przasnyszu, „przasnyska” Gazeta Samorządu Miejskiego nr 2/2007
 8. Praca pod redakcją Bełdowskiej M., współautor Juklaniuk A., Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Wydawnictwo Centrum Wolontariatu w Warszawie, Warszawa 2008r.
 9. Praca pod redakcją Bełdowskiej M., współautor Juklaniuk A., Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Wydawnictwo Centrum Wolontariatu w Warszawie, Katowice 2009r.
 10. Juklaniuk A., Dwie strony wolontariatu, magazyn ludzi aktywnych Wolontariat nr 02/06  , Warszawa 2009
 11. Juklaniuk A., Bo dobro zawsze wraca do człowieka…, magazyn ludzi aktywnych Wolontariat nr 04/08  , Warszawa 2009
 12.  Juklaniuk A., Praktyczny poradnik koordynatora wolontariatu na przykładzie doświadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Wydawca: Miasto Przasnysz, 2012
 13. Praca pod redakcją Bełdowskiej M., współautor Juklaniuk A., Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Wydawnictwo Centrum Wolontariatu w Warszawie, Wydanie poprawione, Warszawa 2015r.

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat