zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Maria Jadwiga Wysk - Wspomnienie

16.03.2021

 

Maria Jadwiga Wysk  - Wspomnienie

11 marca 2021 roku dotarła do nas informacja o smierci Pani Marii Jadwigi Wysk, naszej wieloletniej Wolontariuszki. Przyjęlismy ją z głębokim smutkiem i żalem.

Pani Maria działała w naszym wolontariacie w latach 2007 – 2019. Podejmowała się różnych form aktywności. Ze względu na doświadczenie pedagogiczne angażowała się głównie w pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, szczególnie z matematyki. Działała w świetlicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo „Promyk Jutrzenki”, w Szkole Postawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza, a także w Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.Wspierała dzieci niepełnosprawne w Przasnyskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.Jej pomoc była bardzo oczekiwana i ceniona przez nauczycieli i rodziców, a przede wszystkim przez uczniów, którym pomagała. Zawsze znalazła czas, aby pomóc w nauce matematyki naszym wolontariuszom, o ile takiej pomocy potrzebowali.

Uczestniczyła w realizacji róznorodnych projektów, zarówno w Środowiskowym Domu Samopomocy, jak też pomocowych.  Brała czynny udział w konferencji dla ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego na temat wolontariatu, opowiadając o motywach podjęcia wolontariatu oraz samorealizacji poprzez wolontariat. Propagowała ideę wolontariatu w środowisku przasnyskich seniorów. 

Pani Maria była wielokrotnie wyróżniana za wzorowy wolontariat, chociaż zawsze podkreślała, że nie robi tego dla nagród. Uzyskała liczne tytuły „Wolontariusz Roku” w corocznym konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod patronatem Burmistrza Przasnysza. W 2011 roku została Laureatem pierwszego konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Uczestniczyła jako kandydat na laureata w Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu w Belwederze.

Pani Maria twierdziła, że człowiek całe życie powinien się rozwijać, nieustannie się zmieniać  i wciąż budować swoją osobowość. Uważała, że niezmiernie ważne dla przyszłych pokoleń jest budowanie lokalnych autorytetów. Dlatego zawsze cieszyły ją wyróżnienia. Mówiła, że czuje wtedy, iż jest potrzebna, a rodzina i znajomi widzą, że robi coś ważnego i dzielą radość razem z nią. Działalnośc w wolontariacie stała się jej sposobem na życie. Twierdziła, że wolontariat ją dyscyplinuje, zmusza do aktywności i dowartościowuje. „Dobro zawsze wraca do człowieka” – twierdziła.

„Z pamięci innych utkana jest nasza tożsamość” – to było jej motto życiowe. Pamiętamy i będziemy pamiętać Pani Mario o Tobie. Wpisałaś się trwale w historię naszego Ośrodka, a także w nasze serca. Bardzo nam Ciebie brakuje. Spoczywaj w pokoju.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Koordynator Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu


 


Wersja do druku
« inne aktualności

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat