zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Chłopiec z zapałakami

Projekt pt. „Chłopiec z zapałkami”. Program działań promujących aktywny udział osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Projekt realizowany przez Fundację Przasnyską w partnerstwie z Środowiskowym Domem Samopomocy. W ramach projektu powstał film integracyjny opowiadający historię opartą na motywach baśni H. Ch. Andersena. W filmie występują osoby niepełnosprawne intelektualnie – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcy Przasnysza-aktorzy- amatorzy. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji od 12.07.2010 do 16.07.2010 roku.

 

Chłopiec z zapałkami

Chłopiec z zapałkami from Fundacja Przasnyska on Vimeo.

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat