zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Reportaże radiowe – Kampania „Dziecko i rodzina”

 

Reportaż radiowy z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu nagrany w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pt.”Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. Kampania zrealizowana została przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego dofinansowanego z Europrjskiego Funduszu Społecznego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

W reportażu wystąpili:

Bogumiła Lewandowska – Zastępca Dyrektora MOPS w Przasnyszu

Elżbieta Sadowska – pracownik socjalny

Monika Załęska – asystent rodziny

 

http://www.mcps-efs.pl/pl/v/radioplus-5-grudnia-2013-r-reportaz

 

Audycja radiowa w Radio Plus z udziałem Joanny Cieślik -  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Audycja wyemitowana została w dniu 5 grudnia 2013 roku.

 

http://www.mcps-efs.pl/pl/v/radioplus-5-grudnia-2013-r-audycja-4-czesci

 

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat