mapa strony   |

Nasze filmy i projekty

Organizatorzy:

Młodzieżowa Grupa Teatralna SŁOWO

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Urząd Gminy Przasnysz

Urząd Miasta Przasnysz

Przedstawienie powstało w ramach projektu POLSKI FAUST realizowanego przy pomocy finansowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „dobre pomysły 2” i Wspólnoty Europejskiej w ramach programu MŁODZIEŹ i Fundacji J&S Pro Bono Poloniae

 

 

 

 

 

 

  1. „Pan Twardowski „ musical – przedstawienie integracyjne zorganizowane z okazji pięciolecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu.
  2. Projekt pt. „Tworzymy własną legendę” Program działań promocyjnych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych z Przasnysza, zrealizowany w partnerstwie Miasta Przasnysza, Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i Fundacji Przasnyskiej. Przedsięwzięcie realizowane w okresie VII 2009 –V 2010.
  3. Projekt pt. „Chłopiec z zapałkami”. Program działań promujących aktywny udział osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Projekt realizowany przez Fundację Przasnyską w partnerstwie z Środowiskowym Domem Samopomocy. W ramach projektu powstał film integracyjny opowiadający historię opartą na motywach baśni H. Ch. Andersena. W filmie występują osoby niepełnosprawne intelektualnie – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcy Przasnysza-aktorzy- amatorzy. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji od 12.07.2010 do 16.07.2010 roku.