mapa strony   |

Tworzymy własną legendę


Projekt „Tworzymy własną legendę. Program działań promocyjnych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych z Przasnysza” zrealizowany został w partnerstwie Miasta Przasnysza, Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i Fundacji Przasnyskiej. Projekt był realizowany w terminie od 6.07.2009r. do 31.05.1010r. Polegał na nakręceniu krótkometrażowego filmu z udziałem osób niepełnosprawnych i zaprezentowaniu go jako przykładu twórczej współpracy osób zdrowych i niepełnosprawnych.

       „Tworzymy własną legendę” to film amatorski, jednak o dużej jak na przedsięwzięcie tego typu skali. Celem projektu było wspieranie procesu aktywizacji i integracji przasnyskiego środowiska lokalnego poprzez promocję integracji społecznej i działań na rzecz aktywności społeczno- kulturalnej osób niepełnosprawnych z Przasnysza.           Cel  odwołuje się do całego środowiska lokalnego, nie tylko do osób niepełnosprawnych. Projekt nawiązywał do przedsięwzięcia zrealizowanego w 2002 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Młodzieżową Grupę Teatralną „SŁOWO”. Jest kontynuacją działań integracyjnych, w ramach których grupa młodzieży przygotowała z niepełnosprawnymi jeden z pierwszych w Polsce musicali „Pan Twardowski” (90 min, 24 piosenki, 42 osoby na scenie – w tym 20 niepełnosprawnych, 30 spektakli, 8 tys. widzów). Poprzeczkę tym musicalem ustawiliśmy sobie wysoko, dlatego na kolejny duży projekt pracowaliśmy przez kilka lat. Tym razem po 8 latach od premiery „Pana Twardowskiego” i po kilku mniejszych projektach nakręciliśmy film „Tworzymy własną legendę”.

          Film odwołuje się do tematyki lokalnej i historii miasta, w związku z czym  uwypukla przynależność środowiska osób niepełnosprawnych do przasnyskiej społeczności lokalnej. Ze względu na unikatowy w skali kraju charakter przedsięwzięcia, profesjonalną jakość przygotowanego materiału filmowego oraz emisję utworu przed seansami kinowymi, przedstawiany film ma w środowisku lokalnym bardzo prestiżowy charakter. 

            Film został zrealizowany w technice cyfrowej przez profesjonalną, dyplomowaną ekipę z Warszawskiej Szkoły Reklamy. Wszystkie zdjęcia wykonano w specjalnie zbudowanej scenografii  w pomieszczeniach zaadaptowanych na średniowieczną chatę oraz w plenerze pod Wielbarkiem (50 km od Przasnysza). W filmie wystąpiło 19 osób niepełnosprawnych - domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu oraz 5 mieszkańców naszego miasta /w tym: radny Rady Miejskiej, pracownica Urzędu Miasta/ Osoby niepełnosprawne grały główne role.  Zdjęcia trwały 5 dni (2 dni we wnętrzach, 3 dni w plenerze) w terminie 17-21 sierpnia 2009 r.

            Szczególną wartością niniejszego projektu była jego realizacja w partnerstwie m.in. z lokalną organizacją pozarządową – Fundacją Przasnyską, które przekształciło się w trwałą koalicję opartą o zasady partnerstwa publiczno-społecznego, działającą na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Wartość dodaną projektu stanowi także fakt, że powstały w jego ramach film w naturalny sposób stał się materiałem edukacyjnym z zakresu edukacji regionalnej stosowanym w przasnyskich szkołach oraz jest wykorzystywany jako materiał promocyjny miasta, co stanowi doskonałą metodę upowszechniania rezultatów projektu i zapewnia jego długotrwałe oddziaływanie na przedstawicieli różnych środowisk.

      Rezultaty projektu:

1. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych mieszkających w Przasnyszu

2. Stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców Przasnysza

3. Zwiększenie poziomu aktywności społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych

4. Podniesienie poziomu zintegrowania środowiska osób niepełnosprawnych i młodzieży

5. Poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych.

 

      Zakładane  rezultaty projektu zostały w pełni osiągnięte. Jest to szczególnie widoczne poprzez duże zainteresowanie filmem, pozytywne postrzeganie osób niepełnosprawnych oraz bardzo dobry odbiór filmu prezentowanego już w wielu miejscach.

      Premiera filmu „Tworzymy własną legendę” miała miejsce 19 marca 2010 r. i była dużym wydarzeniem nie tylko w środowisku lokalnym. Relację z tego wydarzenia zamieściła TVPOLSAT, kanał regionalny TVP oraz tygodnik ”Polityka”. Na temat projektu został również  wyemitowany felieton w telewizyjnym programie pt. „Eurokapitalni” poświęcony Funduszom Europejskim dnia 10.11.2010 w programie TVP1.

 

   

FILM: 

Część 1:

 

Część 2: